Оборудование для солнечной электростанции Подробнее
Компания "Telcon LLC" показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять работу качественно и в срок. Мы также планируем продолжать сотрудничество с "Telcon LLC" при открытии новых ресторанов. Рекомендуем "Telcon LLC" как надёжного и стабильного делового партнёра.
IT директор ООО "McDonalds Азербайджан"
Наумкин Роман
"Holday İNN Baku Hotel" благодарит "Telcon LLC" за долговременное и плодотворное сотрудничество. В процессе нашего сотрудничества компания "Telcon LLC" зарекомендовала себя не только как надёжный и ответственный партнёр, но и как технически грамотная организация. Учитывая наш позитивный опыт сотрудничества, "Holday İNN Baku Hotel" рекомендует компанию "Telcon LLC" как профессионального и надёжного партнёра.
Менеджер безопасности "Holday İNN Baku Hotel"
Гасанов Ильгар
INPROCON International Project Consultants GmbH is a German Engineering Consultancy Company specialized in Project Management fot international construction projects. With more than 150 permanent employees INPROCON is providing expert consulting and support worldwide  for international construction projects.
Генеральный директор "INPROCON MMC"
Наджафов Эльнур
Благодаря "Telcon LLC", все филиалы "ASB", находящиеся на территории Азербайджанской Республики были обеспечены центральной архивной системой видеонаблюдения. Мы удовлетворены работами "Telcon LLC" и готовы рекомендовать эту компанию как надежного и ответственного партнера.
IT-менеджер ОАО "Azərbaycan Sənaye Bankı" 
Бадалов Орхан

Компания “Telcon LLC” является нашим партнером в области видеонаблюдения и контроля доступа на протяжении трех лет. За это время “Telcon LLC” показала свою способность с полной ответственностью подходить к поставленным задачам, выполнять работы качественно и в срок.  

Директор IT департамента
Муслимов Адалят
Milli Aviasiya Akademiyası (MAA) ilə "Telcon LLC" (şirkət) arasındakı birgə əməkdaşlıq fəaliyyət müddətində şirkətin əməkdaşları özlərini müsbət tərəfdən göstərməklə yanaşı, üzərilərinə düşən öhdəliklərin (işlərin) icrasını yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə və ciddi zaman çərçivəsində həyata keçirirlər.
Первый проректор "Национальной академии авиации Азербайджана"
Самедов Адалят
Bu məktubla biz, "Real Telecom" MMC, təsdiq edirik ki, "TELCON" MMC bizim etibarlı və davamlı tərəfdaşımızdır. "TELCON" MMC ilə fəaliyyət müddətində şirkətin əməkdaşları özlərini müsbət tərəfdən tövsiyyə ediblər. Onların işi yüksək səviyyədə, keyfiyyətlə və ciddi zaman çərçivəsində həyata keçirilir. Mütəxəssislər effektiv işi və tapşırıqların operativ həyata keçirilməsi, sifarişçiyə diqqətli yanaşmağı ilə seçilirlər. Yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq, “TELCON” MMC videomüşahidə sistemlərinin quraşdırılması, serverin yığılması xidmətləri sahəsində peşəkar və etibarlı tərəfdaş kimi xarakterizə edilir.
Директор "Real Telecom" MMC 
Азимов Рамин
"Telcon" ММС şirkəti zəif axın sistemləri üzrə bizim daimi partnyorumuzdur. 
Şirkətin təqdim etdiyi videomuşahidə, videowall va digər sistemlər bizim strateji layihələrimizdə uğurla tətbiq olunmuşdur. 
Əməkdaşlığımız dövründə "Telcon" MMC şirkəti ozünü yalnız etibarlı və məsuliyyətli partnyor kimi deyil, həm də texniki baxımdan professional və hər zaman müştərinin qayğılaпnı ardan qaldırmağa çalışan komanda kimi gostərmişdir. Biz, uğurlu əməkdaşlıq üçün "Telcon" ММС-уə təşəkkür edirik va onları etibarlı, peşəkar tərəfdaş kimi tovsiyə edirik. 
"SMARTEK GLOBAL SERViCES" ММС 

"SMARTEK GLOBAL SERViCES" ММС
"A2Z Technologies" QSC olaraq, uzun müddetli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq üçün, "Telcon" ММС şirkətinə minnətdarıq.
Şirkət bizim strateji layihələrimizdə, istər alternativ enerji, istərsə də videomüşahidə sistemlərinin qurulması prosesində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirmişdir. 
"Telcon"MMC etibarlı partnyor olmaqla yanaşı, həm də texniki baxımdan professional və operativ komandası ilə seçilir. 
Biz "Telcon"MMC ilə əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirəcəyik və onları etibarlı, peşəkar tərəfdaş kimi digər ciddi şirkətlərə də tövsiyə edirik. 
Директор "A2Z Technologies"
Мамедов Гусейн
«Player Cyber Bar» выражает благодарность «Telcon LLC» за своевременную и профессиональную реализацию проекта. За время сотрудничества компания зарекомендовала себя, как надёжная организация, которая способна быстро и результативно выполнять все возлагаемые на нее договорные обязательства. 
Директор «Player Cyber Bar»
Гусейнзаде Руфат